دستگاه ارت الکترونیکی مدل HGHS-I

دستگاه ارت الکترونیکی مدل HGHS-I در مدل های تکفاز و سه فاز صنعتی تولید می شود و جهت حفاظت از سیستمها و کاربری های خاص  مانند ماشینهای سیار مجهز به ژنراتور ،کارخانه ها با سطح آلودگی الکتریکی و الکترومغناطیسی بالا، محل های با مقاومت ویژه خاک بالا ، زمینهای سنگلاخی، شناورها و معادن مناسب است. از مهمترین خصوصیت های این مدل می توان به تخلیه القای DC با قدرت بالا، تخلیه آرک فلش، ایجاد نقطه صفر بر اساس کیفیت برق ورودی و پایداری بالا  در محیط ها و شرایط مختلف آب و هوایی نام برد. طراحی و تولید ارت الکترونیکی HGHS-I سفارشی می باشد و بصورت تکفاز و سه فاز در آمپرهای مصرفی مورد نیاز، تولید می گردد. امکان طراحی این مدل بصورت Indoor و Outdoor بر اساس سفارش، وجود دارد.