ارت الکترونیکی سه‌ فاز

ارت الکترونیکی سه فاز مناسب جهت حفاظت از دستگاه های سه فاز یا شبکه ای از تجهیزات با ورودی برق اصلی سه فاز می باشد، بصورت سری با مصرف کننده ها قرار می گیرد و جهت حفاظت از برق گرفتگی، تخلیه الکتریکی بدنه تجهیزات وحفاظت از تجهیزات در مقابل خطاهای الکتریکی کاربرد دارد. این محصول در توان های مختلف تولید می شود و امکان سفارشی سازی بر اساس نیاز مشتری وجود دارد.