ارت الکترونیکی سه‌ فازEES-3PH-32A-LEVEL1

ارت الکترونیکی سه فاز مناسب جهت حفاظت از دستگاه های سه فاز یا شبکه ای از تجهیزات با ورودی برق اصلی سه فاز می باشد، بصورت سری با مصرف کننده ها قرار می گیرد و جهت حفاظت از برق گرفتگی، تخلیه الکتریکی بدنه تجهیزات وحفاظت از تجهیزات در مقابل خطاهای الکتریکی کاربرد دارد. این محصول در توان های مختلف تولید می شود و امکان سفارشی سازی بر اساس نیاز مشتری وجود دارد.