ارت الکترونیکی تک‌ فازEES-1PH-32A-LEVEL2

92,000,000 

ارت الکترونیکی تکفاز مناسب جهت حفاظت از دستگاه‏های تکفاز یا شبکه‏ای از تجهیزات با ورودی برق اصلی تکفاز می‏باشد، بصورت سری با مصرف‏کننده(ها) قرار می‏ گیرد و جهت حفاظت از برق گرفتگی، تخلیه الکتریکی بدنه تجهیزات و حفاظت از تجهیزات در مقابل خطاهای برقی کاربرد دارد. این محصول در دو مدل 32A و 50A تولید می ‏شود.

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

ارت کنزا صنعت الموت
ارت الکترونیکی تک‌ فازEES-1PH-32A-LEVEL2

92,000,000