کنزا صنعت الموت

چنج اور اتوماتیک KSA-ATS

ارت کنزا صنعت الموت

ارت کنزا صنعت الموت

چنج اورها سیستم هایی هستند که جهت مدیریت برق  بین دو یا چند منبع انرژی الکتریکی استفاده می شوند و به طور کلی به دو گروه چنج اورهای دستی و چنج اورهای اتوماتیک تقسیم می شوند. چنج اورهای اتوماتیک با توجه به عدم دخالت سوپروایزر در سوییچ بین منابع مختلف برق، از ایمنی بالاتری برخوردار بوده  و مدیریت تغذیه مصرف کننده ها بهتر و با امنیت مناسب تر انجام می ‏شود.

چنج اور اتوماتیک KSA-ATS توسط کارشناسان شرکت کنزا صنعت الموت طراحی و تولید شده است. سیستم  KSA-ATS بطور پیش فرض دارای دو ورودی و یک خروجی می باشد و ورودی ها می تواند بر اساس سفارش افزایش داشته باشد.

این چنج اور علاوه بر کاربرد در تجهیزات الکتریکی، با توجه به امنیت و حفاظت بسیار بالا در زمان سوییچ بین منابع برق ورودی و سرعت بسیار بالا جهت تجهیزات و سیستمهای حساس الکترونیکی، کامپیوتری و مخابراتی مناسب است . سرعت عملکرد چنج اور اتوماتیک بالا می باشد و تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتری در هنگام سوییچ بین منابع، بدون وقفه یا خاموشی به کار خود ادامه می دهند.

مهمترین خصوصات چنج اور اتوماتیک KSA-ATS به شرح ذیل است:

 

الگوریتم عملکرد چنج اور اتوماتیک KSA-ATS

 

کاربردهای چنج اور اتوماتیک KSA-ATS

از مهمترین کاربردهای چنج اور اتوماتیک KSA-ATS می توان به صنایعی اشاره نمود که در آنها از UPS استفاده می شود ، در این صنایع قطع برق می تواند خسارت جانی و مالی بهمراه داشته باشد، در اینحالت می توان ورودی اول و دوم را  دو دستگاه UPS مختلف در نظر گرفت و یا ورودی اصلی به UPS متصل باشد و ورودی پشتیبان به برق شهر متصل شود، د راین آرایش، در صورتیکه به هر دلیلی درUPS مشکل و خطایی رخ دهد که قادر به تامین برق خروجی نباشد، چنج اور اتوماتیک KSA-ATS خروجی های حساس را به ورودی پشتیبان منتقل می نماید و از آسیب جلوگیری می نماید.

از این گروه صنایع حساس می توان به شعب بانکی، دیتا سنترها، تجهیزات حساس بیمارستانی، اتاق های عمل جراحی، سرورهای شبکه، رکهای مخابراتی، سیستمهای مانیتورینگ و سیستمهای حفاظتی و امنیتی اشاره نمود.

خروج از نسخه موبایل