چنج اور اتوماتیک KSA-ATS

    سوئیچ‌ های انتقال نقشی مهم در سوئیچ بین منابع برق در زمانهای بحرانی دارند و بطور کلی به دو گروه چنج اورهای دستی و چنج اورهای اتوماتیک  دسته بندی  می ‌‏شوند، سیستم چنج اور KSA-ATS  جهت مدیریت منابع مختلف برق ورودی در زمان قطع برق کاربرد  دارد و در مدل های تکفاز و سه فاز و در آمپراژهای مختلف طراحی و تولید می شود. انتقال بین منابع را بصورت اتوماتیک و با سرعت سوییچ بالا انجام می دهد  بطوریکه  تجهیزات حساس الکترونیکی و کامپیوتری بدون وقفه و خاموشی به کار خود ادامه می دهند.