سرکوبگر اضافه ولتاژ

مدل  KSA-SS-10A-L2

برق علاوه بر آنکه زندگی ما را راحت کرده است، خطراتی نیز دارد، که نیاز است تا آنجا که امکان دارد نسبت به حفاظت در مقابل آنها، چاره اندیشی نماییم. یکی از این خطرات، اضافه ولتاژ و اضافه جریان‏‌های ناگهانی و لحظه‌‏ای می‌‏باشد که براحتی می‌‏توانند باعث آسیب به دستگاه ها  و قطعات الکترونیکی شوند و هزینه‌‏های هنگفتی را وارد آورند. دستگاه سرکوبگر اضافه ولتاژ گذرا که توسط  محققین شرکت کنزا صنعت الموت طراحی و تولید شده است، ‏ از این‌گونه مشکلات و آسیب‌ها جلوگیری می‏‌نماید.