کنزا صنعت الموت

اضافه ولتاژهای گذرا

 

 

اضافه ولتاژهای گذرا

اضافه ولتاژ

موج  ناگهانی یا گذرای برق، اختلالاتی در کیفیت برق هستند که شامل تخریب شدید در جریان یا ولتاژ و یا هر دو آنها می‏ باشد. اینگونه موجهای گذرا، می ‏توانند در کسری از ثانیه به هزاران ولت و آمپر نسبت به میزان استاندارد خود، برسند. مهمترین ضرر آنها این است که در زمانهای بسیار کم ولی با قدرت بسیار بالایی بوجود می‏ آیند ، این زمان می ‏تواند در کمتر از 50 نانوثانیه تا 50 میلی ثانیه باشد. بهمین دلیل به نام اضافه ولتاژهای گذرا نامگذاری می شوند.

موج های گذرای ناگهانی، معمولا فرکانس مشخص و استانداردی ندارند و فرکانس آنها می‏ تواند به بیش از 5MHz نیز برسند. این موج های ناگهانی به “سرج” نیز معروفند.

بر اساس تعریف ارایه شده در استاندارد IEEE100، سرج به ” موج گذرا و ناگهانی از ولتاژ، جریان یا توان در یک مدار الکتریکی” گفته می ‏شود. تعاریف دیگری در IEEE به اینصورت است که تغییرات سریع و اتفاقی در یک متغیر بصورتی که در هنگام انتقال از یک شرایط پایدار به شرایط پایدار بعدی، از بین می‏روند و ناپدید می‏شوند. این توصیف بسیار مبهم است، چراکه می‏تواند جهت تعریف هر اتفاق غیر معمول که در سیستم الکتریکی رخ می‏ دهد، مورد استفاده قرار گیرد.

دلایل ایجاد اضافه ولتاژهای گذرا

 

تاثیرات

 

خسارت های  ضربه‏ های  گذرا به قدری بالا است که قابل مقایسه با خساراتی مانند افت ولتاژ و وقفه نیست و بسیار خطرناک تر از آنها می‏باشد.

 

حفاظت

بهترین راه حل، علاج قبل از واقعه است، بهتر است تا آنجا که می ‏توانیم با استفاده از سیستم های حفاظتی مناسب نسبت به تخلیه و فیلتر اضافه ولتاژهای گذرا و سرج ها اقدام نماییم، جهت حفاظت از سیستم ها و دستگاه های برقی در مقابل اینگونه خطاها و مشکلات در شبکه برق، بهتر است محافظ های معمولی شبکه برق را کنار بگذاریم و از دستگاه های “سرکوبگر اضافه ولتاژ گذرا” استفاده نماییم، این دستگاه یک محافظ قدرتمند است که توسط کارشناسان شرکت کنزا صنعت الموت طراحی و تولید شده است و از خانواده سرج پروتکشن ها می‏باشد.

خروج از نسخه موبایل