شرایط اخذ نمایندگی شرکت کنزا صنعت الموت
  حداقل شرایط مورد نیاز جهت تکمیل فرم تقاضا به شرح ذیل می باشد:

  وضعيت نظام وظيفه (آقايان) :داشتن كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم

  مدرك تحصيلی :داشتن مدرك تحصيلی ديپلم و يا بالاتر ( اولويت با مدارك بالاتر می باشد.)

  سوابق :دارا بودن تجربه و تخصص در یکی از زمینه های ، فروش و مدیریت شرکتها و مراکز خدماتی، درغیر اینصورت اولویت با متقاضیان دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر خواهد بود.

  توان سرمايه گذاری : دارا بودن توانایی مالی کافی جهت اجرای استانداردهای مورد نظر شرکت کنزا صنعت الموت

  سن متقاضی : حداكثر سن ۵۵ سال ( اشخاص حقيقی)

  وثيقه ملكی : توانايی ارائه وثيقه ملكی به ميزانی كه شركت تعيين نمايد.

  * لطفا ًدر صورت دارا بودن شرایط فوق نسبت به ثبت درخواست اقدام فرمائید. *
  تذکر ۱ :در صورت نداشتن شرايط فوق درخواست جنابعالي قابل بررسی نبوده و هيچگونه پاسخی ارسال نخواهد شد.
  تذكر۲ :ارسال اطلاعات و شرایط متقاضی برای اخذ نمایندگی هيچگونه تعهدی مبنی بر اعطاء امتياز نمايندگي براي شركت در بر نخواهد داشت.
  تذكر۳ : هزینه های استاندارد سازی ، نصب تابلو و تهيه كليه ملزومات و تجهیزات بر عهده شخص متقاضی می باشد.

  5 × سه =