سیستم انتقال خودکارATS

مدل KSA-ATS-32A-L2

سوئیچ‌های انتقال نقش اساس در سوئیچ بین منابع برق را دارا هستند و بطور کلی به دو دستگاه انتقال دستی و انتقال خودکار تقسیم‌‏بندی می‌‏شوند، سیستم ATS مدل KSA-ATS تولید شرکت کنزا صنعت الموت، یک مدل سیستم انتقال خودکار است که دارای یک ورودی اصلی و یک ورودی پشتیبان است و در صورتی‌که ورودی اصلی به هر دلیلی امکان تامین انرژی را نداشته باشد، خروجی و مصرف کننده‌ها را بدون خاموشی به ورودی پشتیبان منتقل می‏‌نماید. این دستگاه در سه رده کیفیتی L2 ،L1 و L3 تولید می‌‏شود که همگی دارای عملکرد یکسان بوده و فقط کیفیت قطعات آنها متفاوت می‏‌باشد.