نماد سایت کنزا صنعت الموت

اضافه ولتاژهای گذرا

فهرست مطالب

 

 

اضافه ولتاژهای گذرا

اضافه ولتاژ

موج  ناگهانی یا گذرای برق، اختلالاتی در کیفیت برق هستند که شامل تخریب شدید در جریان یا ولتاژ و یا هر دو آنها می‏ باشد. اینگونه موجهای گذرا، می ‏توانند در کسری از ثانیه به هزاران ولت و آمپر نسبت به میزان استاندارد خود، برسند. مهمترین ضرر آنها این است که در زمانهای بسیار کم ولی با قدرت بسیار بالایی بوجود می‏ آیند ، این زمان می ‏تواند در کمتر از 50 نانوثانیه تا 50 میلی ثانیه باشد. بهمین دلیل به نام اضافه ولتاژهای گذرا نامگذاری می شوند.

موج های گذرای ناگهانی، معمولا فرکانس مشخص و استانداردی ندارند و فرکانس آنها می‏ تواند به بیش از 5MHz نیز برسند. این موج های ناگهانی به “سرج” نیز معروفند.

بر اساس تعریف ارایه شده در استاندارد IEEE100، سرج به ” موج گذرا و ناگهانی از ولتاژ، جریان یا توان در یک مدار الکتریکی” گفته می ‏شود. تعاریف دیگری در IEEE به اینصورت است که تغییرات سریع و اتفاقی در یک متغیر بصورتی که در هنگام انتقال از یک شرایط پایدار به شرایط پایدار بعدی، از بین می‏روند و ناپدید می‏شوند. این توصیف بسیار مبهم است، چراکه می‏تواند جهت تعریف هر اتفاق غیر معمول که در سیستم الکتریکی رخ می‏ دهد، مورد استفاده قرار گیرد.

دلایل ایجاد اضافه ولتاژهای گذرا

 

تاثیرات

 

خسارت های  ضربه‏ های  گذرا به قدری بالا است که قابل مقایسه با خساراتی مانند افت ولتاژ و وقفه نیست و بسیار خطرناک تر از آنها می‏باشد.

 

حفاظت

بهترین راه حل، علاج قبل از واقعه است، بهتر است تا آنجا که می ‏توانیم با استفاده از سیستم های حفاظتی مناسب نسبت به تخلیه و فیلتر اضافه ولتاژهای گذرا و سرج ها اقدام نماییم، جهت حفاظت از سیستم ها و دستگاه های برقی در مقابل اینگونه خطاها و مشکلات در شبکه برق، بهتر است محافظ های معمولی شبکه برق را کنار بگذاریم و از دستگاه های “سرکوبگر اضافه ولتاژ گذرا” استفاده نماییم، این دستگاه یک محافظ قدرتمند است که توسط کارشناسان شرکت کنزا صنعت الموت طراحی و تولید شده است و از خانواده سرج پروتکشن ها می‏باشد.

خروج از نسخه موبایل